Blog

Detailed sea ice map from met.no
01/18/2012
0 Comments

How things look in detail on 17th of January around Svalbard. Still not much sea ice! North coast of the north-east island is the place where we should make to land. There is only open water and it hugely stretches towards north-east. Lets hope for the lower temperatures!

17 jaanuari jääkatte ülevaade Teravmägede piirkonnas. Nagu pildilt näha, siis endiselt pole jääolud kiita. Või veidi negatiivsemas toonis öelduna, neid õieti polegi. Kirdepoolse saare põhjarannik on koht, kus me peaks randuma. Seal aga laiutab ulatuslik vabavee ala, mis sirutub pikalt kirde suunas. Ootame külmasid!

Picture
Add Comment

Sea ice conditions update – what we can see, doesn’t look good!
01/03/2012
0 Comments

As you can see on these two images from the same date, but one from the last year and other from the present, things this season around Spitsbergen area doesn’t look good at all. Last winter was much more pleasing! Well, if we here in Estonia need to compare first part of the winter from the last and this year, then there is a same story.
But we like to say, there is still hope and we won’t give up but continue our routine work and preparations. Things can still improve enough, we need to belive it and stick our plan.

Võrreldes kahte jääkatte kaarti, mis tehtud samal kuupäeval, kuid üks eelmisel ja teine käesoleval aastal, on väga ilmne suur erinevus Teravmägede ümbruse jääkatte oludes. Asjalood meie vaatenurgast ei paista just roosilised. Kuid ega me alla anna, vaid jätkame oma rutiinset ettevalmistustööd. Lootust on alati kuni viimase hetkeni ja asjalood võivad veel talve jooksul paraneda.

Picture
06.01.2011
Picture